Een maatje van Palliamaat is er voor iedereen die ongeneeslijk ziek is

U heeft van uw arts te horen gekregen dat u niet meer beter wordt? Dan komt er veel op u af en kan het fijn zijn om een maatje te hebben. Palliamaat biedt palliatieve hulp door vrijwilligers aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Onze maatjes zijn er voor iedereen: of u nou een breed sociaal netwerk heeft of weinig tot geen mensen om u heen heeft. In beide situaties is het fijn om iemand te hebben die er duidelijk voor kiest om u bij te staan in deze moeilijke, maar ook waardevolle tijd.

Wie zijn onze maatjes?

Bij onze vrijwilligers staan menselijke kwaliteiten zoals warmte, tijd, nabijheid, respect, humor en begrip, centraal. Ze steunen de patiënt en zijn of haar directe omgeving. Het liefst in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Hierdoor is er tijd om een goede band op te bouwen en iemand vanaf het begin bij te staan.

Wat kunt u zoal verwachten van onze maatjes?

  • aandacht en een luisterend oor
  • iemand die meegaat naar de dokter of het ziekenhuis
  • iemand die een wandeling met u maakt
  • iemand om een spelletje mee te doen, muziek mee te luisteren of u voorleest

Bovenal zal ons maatje er voor u zijn, u ruimte en aandacht geven, u bijstaan. Maar uw maatje zal ook samen met u lachen en u afleiden met lichte activiteiten, als u daar behoefte aan heeft.

2017 // Webdesign door Prolink